a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Școala Gimnazială "Pictor Nicolae Grigorescu"
facebook Școala Pictor Nicolae Grigorescu

Grădinița Sălcuța cu program normal


GRĂDINIȚA SĂLCUȚA

cu program normal


În grădiniță funcționează două grupe: grupa mare și grupa mică-mijlocie sub îndrumarea doamnelor educatoare Ion Ionela Daniela și Duțescu Carmen Daniela. Primirea copiilor în gradiniță începe de la ora 8:00, iar până la 12:00 ne desfășurăm activitatea după un program variat, în care îmbinăm jocul cu activitățile educative adecvate vârstei fiecărui copil și necesităților lui.

Oferta noastră educațională e concepută astfel încât să vină în întâmpinarea personalității unice a fiecărui copil. În plus, activitatea noastră educaţională se centrează pe colaborarea dintre copil, familie și cadre didactice, pe identificarea și valorificarea aptitudinilor individuale ale copiilor, însă mai ales pe extinderea orizonturilor creative, culturale şi artistice prin interacțiunea cu o multitudine de domenii educaționale.

Contact: telefon:0765.278.471 – Ion Ionela Daniela si 0726.478.699 – Duțescu Carmen Daniela.