a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Școala Gimnazială "Pictor Nicolae Grigorescu"
facebook Școala Pictor Nicolae Grigorescu

Scurt istoric


Școala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu”- Titu este o instituție educațională de stat, situată în orașul Titu. Lucrăm împreună cu elevii noștri timp de 9 ani, în care formăm experiențe de învățare responsabilă. Viziunea noastră urmărește ca tânărul elev să părăsească băncile școlii noastre având o personalitate armonioasă și adaptabilă unei societăţi în schimbare și bazate pe cunoaștere. Ziua școlii noastre este celebrată pe 15 mai, ziua pictorului Nicolae Grigorescu (n.15 mai 1838 în comuna Potlogi, Dâmbovița), ocazie în care ne mândrim cu tinerele noastre talente, ce își pregătesc tablouri și picturi în diverse tehnici și acuarele pe tot parcursul anului.

Şcoala Gimnazială “Pictor Nicolae Grigorescu” Titu este situată în centrul oraşului, în apropierea gării şi lângă Primăria Titu, la intersecţia drumurilor care duc spre Târgovişte, Bucureşti şi Piteşti.

Localul Şcolii Gimnaziale „Pictor Nicolae Grigorescu” Titu este alcătuit din cinci corpuri construite în ani diferiţi: primul în jurul anului 1900 (cel mai vechi), al doilea în 1962, al treilea în 1975, al patrulea în 1986 şi ultimul în 2011.

Aceste corpuri sunt legate între ele prin construcţie. Două dintre corpuri au suferit avarii, nu foarte grave, în vremea seismelor din 1977, 1986 şi 1991 (s-au produs fisuri de grade diferite mai ales în zonele de legătură).

Între anii 1993 – 1995 s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale la corpul cel mai vechi: lucrări de zidărie – în interior şi în exterior, lucrări de zugrăveli şi de vopsitorie, parchetarea sălilor de clasă, recondiţionarea şi înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiei electrice şi a instalaţiei sanitare.

Sala de sport a şcolii a fost reparată între anii 2000 – 2001; efectuându-se lucrări de zidărie, zugrăveli, vopsitorie, parchetare.

În vara anului 2000 localul şcolii a fost racordat la reţeaua de gaze naturale a oraşului, încălzirea realizându-se cu gaze (la sobe).

Clădirea şcolii numără 25 de săli de clasă și 4 laboratoare, în care activitatea se desfăşoară într-un singur schimb, la care se adaugă biroul cadrelor didactice (cancelaria), biroul directorului, biroul directorului adjunct, secretariatul, camera depozitării laptelui, cabinetul şcolar de stomatologie, cabinetul de logopedie, cabinetul de consiliere psihologică si Centrul de Documentare si Informare.

Între anii 2005 – 2007, am fost cuprinşi în programul de reabilitare al şcolilor cu două din corpurile scolii, program realizat prin Banca Mondială și Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului.

Începând cu data de 01 iunie 2011, şcoala noastră este beneficiarul proiectului “Extindere Școala Generală nr.1 Titu”, proiect finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunăţăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4.: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Obiectivul specific al proiectului a fost îmbunătătirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării Școlii Generale Nr. 1 Titu, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei scolare la procesul educaţional. Prin acest proiect, s-a realizat extinderea spaţiului existent al Scolii Generale Nr. 1Titu, prin construirea unui corp de clădire cu 6 săli de clasă si o sală multifuncţională.

Totodată, proiectul a contribuit la dotarea unităţii de învătământ cu mobilier și echipamente , au fost create condiţii pentru a învăţa într-un singur schimb, s-a îmbunătăţit activitatea în alternativa Step by Step (la prânz masa se poate servi în sala multifuncţională, în regim de catering), s-au creat condiții optime pentru includerea clasei pregătitoare în învățământul primar și de asemenea pentru înfiinţarea unui after school.

Din septembrie 2017, Grădinița cu program Prelungit nr. 2, structură a școlii noastre are un local nou. Spaţii largi, luminoase, despărțite de treceri largi către locul de joacă generos, unesc zona activităților educative cu cea destinată pauzelor. Locul excelează prin aerul de bun gust şi sim­plitate, completat perfect de funcţionalitatea studiată a fiecărui element. Sunt 4 săli de grupă, pentru câte 25 de copii, fiecare sală având baia sa proprie, cu obiecte sanitare adaptate celor mici, o sală multifuncțională cu rol și de sală de mese, vestiare, cabinet medical, bucătărie, spălătorie, călcătorie şi atracţia grădiniţei, terasa pe care cei mici o vor folosi ca zonă recreaţională. Construcţia, este concepută conform tendinţelor moderne în construcţia de spaţii educaţionale şi ar putea rivaliza cu orice grădiniţă de top din țară și nu numai.

În localul vechi a rămas Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Titu, local care în anul 2018 a suferit o îmbunătățire și anume, scara exterioată a fost închisă astfel încât pereții clădirii din această zonă să nu sufere deteriorări. În prezent în acest local funcționează 3 grupe cu program normal și o grupă cu program prelungit.