a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Școala Gimnazială "Pictor Nicolae Grigorescu"
facebook Școala Pictor Nicolae Grigorescu

Revista Ramuri

Scurt istoric al Școlii Gimnaziale "Pictor Nicolae Grigorescu" Titu


Şcoala Gimnazială “Pictor Nicolae Grigorescu” Titu este situată în centrul oraşului, în apropierea gării şi lângă Primăria Titu, la intersecţia drumurilor care duc spre Târgovişte, Bucureşti şi Piteşti.

Localul Şcolii Gimnaziale „Pictor Nicolae Grigorescu” Titu este alcătuit din cinci corpuri construite în ani diferiţi: primul în jurul anului 1900 (cel mai vechi), al doilea în 1962, al treilea în 1975, al patrulea în 1986 şi ultimul în 2011.

Aceste corpuri sunt legate între ele prin construcţie. Două dintre corpuri au suferit avarii, nu foarte grave, în vremea seismelor din 1977, 1986 şi 1991 (s-au produs fisuri de grade diferite mai ales în zonele de legătură).

Între anii 1993 – 1995 s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale la corpul cel mai vechi: lucrări de zidărie – în interior şi în exterior, lucrări de zugrăveli şi de vopsitorie, parchetarea sălilor de clasă, recondiţionarea şi înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiei electrice şi a instalaţiei sanitare.

Sala de sport a şcolii a fost reparată între anii 2000 – 2001; efectuându-se lucrări de zidărie, zugrăveli, vopsitorie, parchetare.

În vara anului 2000 localul şcolii a fost racordat la reţeaua de gaze naturale a oraşului, încălzirea realizându-se cu gaze (la sobe).

Clădirea şcolii numără 25 de săli de clasă și 4 laboratoare, în care activitatea se desfăşoară într-un singur schimb, la care se adaugă biroul cadrelor didactice (cancelaria), biroul directorului, biroul directorului adjunct, secretariatul, camera depozitării laptelui, cabinetul şcolar de stomatologie, cabinetul de logopedie, cabinetul de consiliere psihologică si Centrul de Documentare si Informare.

Între anii 2005 – 2007, am fost cuprinşi în programul de reabilitare al şcolilor cu două din corpurile scolii, program realizat prin Banca Mondială și Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului.