a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Școala Gimnazială "Pictor Nicolae Grigorescu"
facebook Școala Pictor Nicolae Grigorescu

Dotări și structură


25

săli de clasă

4

laboratoare

1

sală de sport

1

centru de documentare

GRĂDINIȚA NR.1

cu program normal


Grădinița cu Program Normal Nr.1 Titu a fost înființată în anul 1976 și este amplasată pe strada I.C. Vissarion. Clădirea este dotată cu: 4 săli de grupă; 2 săli pentru depozitare materiale; 2 grupuri sanitare; 2 holuri; 1 cabinet medical.

Grădinița beneficiază și de o curte cu bănci, scăunele din butuci din lemn, topogane, leagăne și aparate de joacă. Fiecare încăpere și spațiu din incinta unității este dotat asfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor și totodată un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatură audio-video, materiale educaționale, imprimante, putem spune că acestea completează ativitatea cadrelor didactice înt-un mod adecvat.

De asemenea, grădinița dispune de interfon, sistem de alarmă și monitorizare audio video.

Personalul este specializat, cu experiență în învățământ și dornic de perfecționare.: 3 educatoare titulare, cu grad didactic I, iubitoare și atente la nevoile copiilor; o îngrijitoare, afectuoasă și grijulie.

Contact: Str. Grigorescu Nicolae, 1, Titu, Dâmbovita, telefon 0245651430GRĂDINIȚA NR.2

cu program prelungit


Sălile de clasă sunt în număr de 4, fiecare dispunând de către un grup sanitar. Grădinița dispune de o sală de masă/multifuncțională, o bucătărie, un spațiu pentru cancelarie, un cabinet medical cu izolator, și o spălătorie. Mobilierul este nou și modern, momentan sunt 80 de paturi de perete plus 20 stivuibile. Fiecare clasă are videoproiector, imprimantă și calculator, inclusiv în sala de masă și cancelarie. Unități de aer condiționat s-au achiziționat în 2019. Preșcolarii și cadrele didactice au vestiare. Pentru siguranța unității dar și pentru respectarea condițiilor de igienă, grupele sunt dotate cu interfon. În exterior sunt aparate de joacă, două pavilioane iar în 2018-2020 în curte s-a montat și tartan. Grupele sunt împărțite în centre de activitate, fiecare centru fiind dotat cu materiale didactice, jocuri, jucării specifice, astfel ca activitățile instructiv-educative să se desfășoare în condiții cât mai bune. Dotările de care dispune Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Titu contribuie la crearea condițiilor pentru ca un copil să se simtă în siguranță, valorificat, apreciat și să se dezvolte într-un cadru favorabil și corespunzător normelor și valorilor necesare devoltării armonioase a fiecăruia.

Contact: Str. Petru Rareș, oraș Titu, jud. Dâmbovița, telefon 0245650686GRĂDINIȚA SĂLCUȚA

cu program normal


În grădiniță funcționează două grupe: grupa mare și grupa mică-mijlocie sub îndrumarea doamnelor educatoare Ion Ionela Daniela și Duțescu Carmen Daniela. Primirea copiilor în gradiniță începe de la ora 8:00, iar până la 12:00 ne desfășurăm activitatea după un program variat, în care îmbinăm jocul cu activitățile educative adecvate vârstei fiecărui copil și necesităților lui.

Oferta noastră educațională e concepută astfel încât să vină în întâmpinarea personalității unice a fiecărui copil. În plus, activitatea noastră educaţională se centrează pe colaborarea dintre copil, familie și cadre didactice, pe identificarea și valorificarea aptitudinilor individuale ale copiilor, însă mai ales pe extinderea orizonturilor creative, culturale şi artistice prin interacțiunea cu o multitudine de domenii educaționale.

Contact: telefon:0765.278.471 – Ion Ionela Daniela si 0726.478.699 – Duțescu Carmen Daniela.