a

ASISTA - Platformă Interactivă Servicii Publice Școala Gimnazială "Pictor Nicolae Grigorescu"
facebook Școala Pictor Nicolae Grigorescu

Diseminare Proiect ERASMUS +

ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity (TIC în clasă: instrumente inovatoare pentru a facilita învățarea, colaborarea și creativitatea elevilor)